Πως αντιμετωπίζονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Άρθρα
Πως αντιμετωπίζονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Παιδί και Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μία πραγματικότητα που τη συναντάμε πλέον σε ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών. Κρίνεται απαραίτητο να γίνει αντιληπτό πως οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη ενός ατόμου. Πρόκειται για μια ιδιαιτερότητα παρατήρησης και αντίληψης της πραγματικότητας. Δηλαδή τα άτομα που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες βλέπουν, ακούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι και ο δρόμος προς την κατάκτηση της γνώσης πρέπει να είναι διαφορετικός από το συνήθη και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού.

Πώς θα καταλάβετε ότι το παιδί σας έχει Μαθησιακές Δυσκολίες;

Γραφή:

• Γράφει «καθρεφτικά» (π.χ. 3 αντί για ε)

• Αντικαθιστά γράμματα (πχ. ψύλο αντί για ξύλο)

• Παραλείπει γράμματα και λέξεις

• Δε χρησιμοποιεί ή χρησιμοποιεί λανθασμένα τόνους και σημεία στίξης

• Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη

Έχει δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα Ανάγνωση :

• Μονότονος ρυθμός

• Διαβάζει συλλαβιστά

• Παραλείπει λέξεις και καταλήξεις

Αντικαθιστά γράμματα ή λέξεις Γραπτή έκφραση:

• Έχει περιορισμένο λεξιλόγιο

• Κάνει συντακτικά και γραμματικά λάθη

Το κείμενο του δεν έχει λογική σειρά. Κατανόηση κειμένου:

• Δυσκολεύεται να απαντήσει σε ερωτήσεις πάνω σε ένα κείμενο που έχει διαβάσει κυρίως μόνο του.

• Δυσκολεύεται να αποδώσει προφορικά το νόημα του κειμένου.

• Δυσκολεύεται να ανακαλέσει πληροφορίες για ένα κείμενο με λογική ή χρονική σειρά.

Μαθηματικά:

• Δυσκολεύεται να καταλάβει το ζητούμενο ενός προβλήματος και άρα δυσκολεύεται και να το λύσει.

• Δυσκολεύεται να θυμηθεί και να ακολουθήσει τη σειρά των βημάτων, ώστε να καταλήξει στη λύση.

• Δε θυμάται τα μαθηματικά σύμβολα και τα πρόσημα.

Επίσης μπορεί να αντιμετωπίζει :

• Δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής.

• Δυσκολία στη διαχείριση πληροφοριών.

• Δυσκολίες στη μνήμη

• Δυσκολία συγκέντρωσης ειδικά σε κατάσταση άγχους και έντασης

• Υπερκινητικότητα

• Δυσκολία στην κατανόηση εννοιών και λέξεων

• Δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο

• Δυσκολία στην αντίληψη χρονικών ακολουθιών

• Δυσκολία κατανόησης περίπλοκων οδηγιών

Τι μπορώ να κάνω ως γονιός;

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν μία επιπλέον ευαισθησία στην κριτική που μπορεί να τους ασκηθεί. Επίσης έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και αποθαρρύνονται εύκολα Δεν είναι απαραίτητο ότι το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες θα παρουσιάζει όλα τα παραπάνω συμπτώματα, αλλά ούτε και ένα παιδί με ένα ή δύο από αυτά σημαίνει απαραίτητα ότι αντιμετωπίζει Μαθησιακές Δυσκολίες. Συνιστάται λοιπόν στους γονείς, βλέποντας ότι το παιδί τους παρουσιάζει μέρος αυτών των συμπτωμάτων, να απευθύνονται σε κάποιον ειδικό, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε μία ασφαλή διάγνωση και να βοηθήσουν την εξέλιξη του παιδιού. Η πιο βασική λοιπόν κίνηση είναι η παραδοχή και η σωστή αντιμετώπιση-από τους γονείς-του προβλήματος, καθώς και η αποδοχή και στήριξη του παιδιού. Ένα παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι υποδεέστερο των άλλων, παρά μόνο διαφορετικό ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι.  

Ελένη Δεληγιορίδου

Φιλόλογος-Παιδαγωγός Ειδ. Μαθησιακές Δυσκολίες

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932271591    

SHARE ON
FACEBOOK TWITTER PINTEREST