Όροι χρήσης

Αγοράστε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια από το www.kristiboni.gr.

Ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης του e-shop μας γιατί έτσι γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας καθώς εξυπηρετείστε χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Όροι χρήσης
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.kristiboni.gr, (γραφικά, design, text, λογότυπα, φωτογραφίες, banner), αποτελούν ιδιοκτησία του ίδιου του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία. Ό,τι περιέχεται στην ιστοσελίδα www.kristiboni.gr, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας. Η χρησιμοποίηση του ονόματος, λογότυπου, έργου τέχνης, βιβλίου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kristiboni.gr δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανένα τρόπο που να συνιστά προβολή, διαφήμιση, σύναψη συμφωνιών ή πελατειακών σχέσεων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kristiboni.gr πραγματοποιούνται υπό το καθεστώς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου που ελέγχουν και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ελέγχει και ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Κάθε απόκλιση από το Νόμο ή την Δικαιοσύνη που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξ αιτίας αυτής θα υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Για νομικά θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kristiboni.gr απευθύνεστε στο 2311 210305 για να σας παραπέμψουμε στη δικηγόρο που συνεργαζόμαστε. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ιστότοπου www.kristiboni.gr είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη (τυπογραφικά, συντακτικά, αριθμητικά κ.α.), ο ιστότοπος www.kristiboni.gr δε φέρει ευθύνη σε αυτή την περίπτωση αλλά υποχρεούται να τα διορθώσει. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, το περιεχόμενο των πληροφοριών, τα προϊόντα και τις τιμές τους, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Το www.kristiboni.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγαλη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα, καθώς αναφέρει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια τις διαστάσεις και τα υλικά των προϊόντων. Ωστόσο επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την διαφοροποίηση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη το www.kristiboni.gr . Το www.kristiboni.gr δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν κατόπιν της αποστολής της παραγγελίας. 
Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει, ότι:
- Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.
- Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.
- Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.
 - Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.
- Η σύνδεσή σας με το eshop γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου.