Παιδικά Τμήματα Ζωγραφικής 2016-2017

Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για τα Παιδικά Τμήματα Ζωγραφικής του Εργαστηρίου Ζωγραφικής Kristiboni.

Περισσότερα...

Αναλυτικό Πρόγραμμα Kristiboni 2016-2017

Το Εργαστήριο Ζωγραφικής Kristiboni ανακοινώνει τα Χειμερινά Τμήματα 2016-2017!

Περισσότερα...

Εφηβικά Τμήματα Ζωγραφικής 2016-2017

Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για τα Εφηβικά Τμήματα Ζωγραφικής του Εργαστηρίου Ζωγραφικής Kristiboni.

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολεία 2016-2017

Το Εργαστήριο Ζωγραφικής Kristiboni ανακοινώνει την έναρξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για σχολεία 2016-2017.

Περισσότερα...

Τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων 2016-2017

Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για τα Τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων του Εργαστηρίου Kristiboni.

Περισσότερα...

Το διαδίκτυο προτείνει το Τσίρκο της Ευρώπης

Στον 4ο μήνα της κυκλοφορίας του, το Τσίρκο της Ευρώπης συνεχίζει τη δναμική του πορεία.

Περισσότερα...